ÉRTÉKPAPÍR KIEGYENLÍTÉSI FEGYELEM- SDR RENDELETEK – II. RÉSZ

sdr blog dorsum

Sorozatunk első részében áttekintettük az SDR rendeleteket életre hozó tényezőket, valamint bemutattuk annak legfontosabb pontjait. Jelen cikkünkben annak járunk utána, hogy Magyarországon a szükséges implementáció hogyan történik meg, hogy az Európai Értékpapír és Piaci Felügyelet milyen szerepet vállal ebben a folyamatban, és hogy milyen jellegű IT kihívások keletkeznek a rendeletek implementálásával.

Magyarországon, hasonlóan a többi uniós országhoz a helyi elszámolóház a KELER Csoport tagjainak KELER Zrt és KELER KSZF szoros együttműködése nélkülözhetetlen a fejlesztéseket érintően, mivel a fenti előírások több pontja a KELER KSZP-t is érinti.  A teljes körű és automatizált megfeleléshez elengedhetetlen a KELER SDR megfelelése.

Melyek az érintett területek a Központi szerződő felek, a CCP számára?

A Központi szerződő felek (CCP) számára az SDR megfelelés legfontosabb témakörei az alábbiak:

 • kiegyenlítési türelmi idő bevezetése (minimum 4 nap);
 • kiegyenlítési megbízások kezelése nemteljesítést követően (technikai jellegű előírások);
 • kényszerbeszerzés folyamata, szereplői, kapcsolódó pénzmozgások;
 • pénzbeli kártalanítás módja;
 • SDR szerinti pénzbírság beszedése és visszaosztása;
 • a kiegyenlítés következetes és rendszeres elmulasztásának szankcionálásában való részvétel.

Hazánkban a szükséges implementáció a KELER Szolgáltatás Fejlesztési Program (KSZP) keretén belül történik

 • Az SDR szabályozáson túlmutatva, az értékpapír-kiegyenlítési rendszer megújítása
 • A fokozatosság elve mentén, modulárisan kerülnek kialakításra az egyes funkcionális elemek
 • Cél: automatikus folyamatok megteremtése

Mi az ESMA feladata az SDR kapcsán?

Az Európai Értékpapír és Piaci Felügyelet (ESMA) fő feladata az értékpapír kiegyenlítések területén, hogy   másodlagos felügyeletet lásson el, a központi elszámolóházakkal kapcsolatos (CSDR) EU-rendeletek kapcsán, továbbá, hogy információval szolgáljon az elszámolások véglegességéről szóló irányelv (SFD- Settlement Finality Directive) kapcsán, továbbá koordinálja a T2S (Target2-Securities) felügyeletével megbízott hatóságok munkáját.

Miért érinti érzékenyen a piaci szereplőket az SDR?

Az SDR érzékenyen érinti azokat a piaci szereplőket, akik bár nem SWIFT képesek, de próbáltak automatizmust vinni a napi értékpapír elszámolási életükbe.  Eddig a helyi piacon többnyire .txt fájlokat hoztak létre és küldtek be értékpapír elszámolások gyanánt. Sajnos azonban a T2S harmonizációs törekvések ezt már nem teszik lehetővé, hiszen a T2S elszámolórendszerhez kapcsolódó Elszámolóházak az új ISO standard 20022-es XML alapú üzenetekkel kommunikálhatnak SWIFT hálózaton, így az STP folyamatok elengedhetetlenek. A helyi piac szereplőiknek ezért alkalmazkodva az informatikai elvárásokhoz szintén .xml fájlokat kell létrehozni, amely az ISO 20022 alapja. Nehezítés, hogy az elszámoláshoz szükséges párosítási kritériumok opcionális párosítási mezőkkel bővültek, így ha nem tölti ki mindkét elszámolópartner megfelelően a mezőket, akkor a kiegyenlítés veszélybe sodródhat. Az elszámolási összeg eltérése pedig minimálisra csökkent, amely tovább nehezíti a pozitív párosítást és a szerződött elszámolási nap betartását.

A kiegyenlítési fegyelemhez kapcsolódó eljárásrend minden piaci szereplőre kötelező érvényű, a hibás nem teljesítésekre felszámított büntetési tételek egységesek és a kiegyenlítésük is szabályokhoz kötött.

sdr

Megfelelő informatikai háttér nélkül a párosítatlan, függő, vagy hibás nem teljesített tételek nyomon követése, elszámolóházi jelentés fogadása, feldolgozása, saját Ügyfél riport készítése továbbítása, esetleges büntető tételek kiszámítása, és a jelentéskészítés jelentős manualitással járhat.

Elengedhetetlen a meglévő BO rendszerek fejlesztése, vagy moduláris megoldások illesztése az elszámolóház és a befektetési szolgáltatók közé, a minél automatizáltabb – vagy teljes STP- folyamatok kialakítása, a gyors döntések, megfelelő tájékozódás az elszámolási státuszok, priorizálások, páratlan tételek nyomon követése miatt, és a jelentések azonnali feldolgozásához.

A Dorsum Securities services (MT-MX manager, Settlement Clearing és Reconciliation) moduljaival támogatja ennek az SDR követelménynek való megfelelést, amelyet hazánkban a KELER Szolgáltatásfejlesztési program még megelőz (ennek élesítése 2021.december elő hetére várható). Ezzel kapcsolatban jelenleg is folynak az úgynevezett connectivity tesztek a KELER és a számlavezetett piaci szereplők befektetési szolgáltatók és letétkezelő bankok részvételével. Ezt követően nyár elején már elindulnak a market tesztek (MAT) amely a kapcsolódást követően teljeskörű tesztet jelent minden egyes KELER üzleti folyamatra.

KELER KSZP:

A KSZP keretében – több projektszakaszban, egymásra épülve, a fokozatosság elve mentén kerülnek kialakításra az egyes funkcionális, illetve szolgáltatási elemek.

A Program első szakaszának középpontjában az értékpapír-kiegyenlítési rendszer megújítása áll. Ennek keretében a KELER a jelenlegi számlavezetési alaprendszerei megtartása mellett bevezetésre kerül egy új kiegyenlítési platform, kialakításra kerül a KELER és a T2S közötti automatikus interfész, valamint megvalósulnak azok a szolgáltatások és mechanizmusok, amelyeket a elsősorban a CSDR1 és a hozzá kapcsolódó, a kiegyenlítési fegyelmet szabályozó európai uniós rendelet (SDR2) előírásai tesznek szükségessé.

Az új kiegyenlítési platformmal egyidejűleg megteremtik a KELER új törzsadatkezelő-, és díjszámítási rendszereinek alapjait is, amelyekre építve az Ügyfelek számára készülő kivonatok és riportok is teljesen megújulnak.

A KSZP keretein belül az alábbi területeken várható változás:   

 • Törzsadat
 • Értékpapír-kiegyenlítés általános jellemzői
 • Tranzakciótípusok
 • Kiegyenlítési fegyelem
 • Riportok, lekérdezések
 • Díjszámítás, számlázás

Piaci szereplők lobbi tevékenysége és félelmei:

Az ESMA-hoz Európai Értékpapír és Piaci Felügyelethez benyújtott lobbinak köszönhetően került elhalasztásra az SDR másodszor is. Ebben a levélben, a piaci szereplők megfogalmazták észrevételeiket és azon problémákat, dilemmákat, amellyel nemsokára 2022.február 1-től szembesülni fognak a tőkepiacok: 

 • A kényszerbeszerzések bevezetését el kell halasztani, mivel ez hatással lesz a piac likviditására. Bevezetéskor opcionálissá kell tenni, hogy a sikertelen ügylet esetén a „Vevő” oldal számára ne legyen kötelező a pénzbüntetés!
 • Az SDR kényszerbeszerzés kapcsán nem normális működés az, hogy pénzügyi szankciókat vonhat maga után az egyik fél számára, amikor valójában a kiegyenlítési fegyelem célja nem a pénzügyi büntetés volt, hanem az, hogy a kiegyenlítési (elszámolási) mechanizmus javítása. Az SDR kényszerbeszerzések komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak a feleknek. Az ESMA felé megfogalmazott állásfoglalásban ennek módosítását kérik.
 • A levél elismeri, hogy a pénzbüntetések elősegítik az elszámolási arány javulását, de bevezetésének elhalasztásét kérik, hogy minden fél felkészülhessen a megfelelő informatikai háttér kiépítésére.
 • Élesben történő tesztelési időszakot kérnek, ahol a büntetéseket jelentik, de nem szabják ki annak érdekében, hogy minden fél működés közben láthassa a rendszereit.
 • Létre kell hozni a büntetések sikerességének mérésére szolgáló mechanizmusokat, amelyek elősegítik az intézkedés értékelését, mielőtt tovább lépnének a kényszerbeszerzése tényleges bevezetésére.

SDR rendeletek kapcsolódása: 

Az SDR rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel olyan intézkedésekkel foglalkoznak, amelyek a kiegyenlítés meghiúsulásának nyomon követése, a kiegyenlítés meghiúsulása esetén pénzbírság beszedése és felosztása, és a kényszerbeszerzési eljárás működési részleteinek meghatározása révén a kiegyenlítés meghiúsulásának megelőzését és kezelését, valamint a kiegyenlítési fegyelem ösztönzését szolgálják.

Az említett rendelkezések közötti koherencia biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a betartásukra kötelezett személyek átfogóan szemlélhessék őket és könnyen hozzájuk férhessenek, célszerű volt az említett rendelkezéseket egyetlen rendeletbe foglalni.

Kapcsolódó IT megoldások:   

A befektetési és letétkezelési szolgáltatók, most még bátran eldönthetik, hogy élnek-e az informatikai megoldásokkal, reagálnak-e, a piaci kihívásokra, és a meglévő back-office rendszereik kiegészítésével, moduláris támogatásával automatizmust csempészhetnek az értékpapír tranzakció elszámolásokba, a státuszok nyomon követésébe, azt követően pedig az állomány és rekonsziliációs folyamatokba.

Nagyon fontos korán felismerni ezeket az érintett területeket, és racionalizálni, automatizálni időben azon elszámolási lépéseket, melyek elősegítik a napon belüli 100%-os kiegyenlítés lehetőségét, minimalizálják a „nem teljesítéseket”, ezáltal csökkentve a kiszabható pénzbüntetést és a velejáró jelentési és tájékoztatási kötelezettséget, csökkentve az amúgy is hatalmas adminisztrációt. Többek között ebben is a piaci szereplők segítségére tud lenni a Dorsum több mint 20 éves tapasztalatának köszönhetően. Amennyiben bővebben is érdeklik megoldásaink, az alábbi űrlapon keresztül fel tudja venni velünk a kapcsolatot.

Kérdésed van?

Ha érdeklődsz megoldásaink iránt, vedd fel velünk a kapcsolatot az űrlap segítségével!