ÉRTÉKPAPÍR KIEGYENLÍTÉSI FEGYELEM- SDR RENDELETEK – I. RÉSZ

dorsum sdr blog

Senkinek sem kell bemutatni, a múlt évben az egész világ először szembesült a pandémia valós fogalmával, és a mindennapokat érintő társadalmi, gazdasági és szociális következményeivel. Az országokat és az állampolgárokat pedig a járvány elleni védekezés, és a saját gazdasági stabilitásuk megőrzése foglalkoztatja még mindig.

Az Unióban a tőkepiacok, az első kríziseket követően sem könnyebbülhettek meg, mert olyan új bevezetendő szabályozás lebeg a fejük felett, amely a pénzügyi piac szereplőire jelentős terhet ró a kialakult nehéz gazdasági körülmények mellett. Kétrészes sorozatunkban ezt az új rendeletet érintő legfontosabb tudnivalókat és az implementáció részleteit, valamint az IT infrastruktúrát érintő kihívásait mutatjuk be.

Mi is ez az új szabályozás?

Ez a szabályozás az SDR, amely az értékpapír kiegyenlítési fegyelemhez kapcsolódik. 

Együttesen az alábbi három jogszabályra tekintünk SDR-ként (Settlement Discipline Regime)

Az Európai Parlament és a Tanács (909/2014/EU) rendelete, amely kiemelt hangsúlyt fektet a kiegyenlítési fegyelem megteremtésére és fenntartására, amellyel kapcsolatban nem csak a központi értéktárak, de a központi szerződő felek számára is megfogalmaz előírásokat.

Az Európai Bizottság (EU) 2018/1229 rendelete, amelynek rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel olyan intézkedésekkel foglalkoznak, amelyek a kiegyenlítés meghiúsulásának nyomon követése, a kiegyenlítés meghiúsulása esetén pénzbírság beszedése és felosztása, és a kényszerbeszerzési eljárás működési részleteinek meghatározása révén a kiegyenlítés meghiúsulásának megelőzését és kezelését, valamint a kiegyenlítési fegyelem ösztönzését szolgálják.

CSDR (Central Securities Depositories Regulation) részletes szabályait a pénzbírságok kapcsán a 2017/389/EU rendelet szabályozza: a kiegyenlítés meghiúsulását sújtó pénzbírságok kiszámításának paraméterei és a központi értéktáraknak a fogadó tagállamokban folytatott tevékenységei tekintetében történő kiegészítés. 

A rendelkezések hatálybalépésének eredeti időzítése a lehető legrosszabbkor történt volna: 

Az SDR rendelkezések eredeti alkalmazási határideje 2020. szeptember 13. volt, amelyet az ESMA (European Securities and Markets Authority) által kiadott technikai sztenderd első körben 2021. február 1-re módosított. Ezt követően 2020. július 28-án az ESMA honlapján jelent meg a hivatalos hír, miszerint megkezdték a munkát egy javaslat kidolgozására, amely a CSDR kiegyenlítési fegyelem rendszerének hatálybalépését 2022. február 1-jéig halasztja el. Ennek okaként elsősorban a központi értéktárak szabályozási projektjeinek és IT szállításainak a pandémia okozta nehézségeit jelölték meg.

A hatálybalépés elhalasztás iránti kérés elsősorban az Európai Bizottságtól érkezett.

Ennek következtében a jogszabályi megfelelés új határideje 2022. február 1.

A vonatkozó részletes jelentést az ESMA 2020. augusztus 28-án tette közzé a honlapján.

Mi hívta életre az SDR szabályozást?

Természetesen az Unió harmonizációs törekvése hívta életre az SDR szabályozást, amelynek célja, hogy az egyes nemzeti értékpapír és tőkepiacok egységes elszámolási rendet vezessenek be, és ugyanazok a szankciók sújtsák egységesen a „nem teljesítést”, sőt az ezt követő eljárásrendek is egységesek legyenek. Tehát valójában, ahogy a nevében is szerepel egy kiegyenlítési fegyelmet szeretnének kialakítani, az elharapózott nemteljesítések, egyedi nemzeti elszámolóházak szerinti kényszerbeszerzési eljárások miatt.

Ezért az Európai Unió egységes követelményeket állapított meg a pénzügyi eszközök Unión belüli kiegyenlítésére vonatkozóan, és szabályokat ír elő a központi értéktárak szervezetére és irányítására a biztonságos, hatékony és zökkenőmentes kiegyenlítés előmozdítása érdekében. Az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, továbbá a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 909/2014/EU rendelet (CSDR) 2014. szeptember 18-án lépett hatályba, és a rendeleti forma miatt az Európai Unió valamennyi tagállamában – így Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó. A CSDR azon rendelkezéseit, amelyekhez végrehajtási szabályok (szabályozás-technikai-Regulatory Technical Standard-RTS, vagy végrehajtás-technikai-Implementing Technical Standard-ITS) is kapcsolódnak, főszabályként csak a végrehajtási szabályok elfogadását és hatályba lépését követően kell alkalmazni.

A CSDR fő célja és kulcsfontosságú elemei:

Az CSDR fő célja elsősorban a biztonságos és hatékony elszámolás és elszámolási infrastruktúra (CSD) növelése az EU-ban, többek között a következők biztosításával:

  • Rövidebb elszámolási időszakok
  • Elszámolási fegyelmi intézkedések (kötelező készpénz-büntetések és „elszámolások” az elszámolás sikertelensége esetén, az elszámolás sikertelen jelentése)
  • A legtöbb értékpapír dematerializálására vonatkozó kötelezettség;
  • Szigorú prudenciális és üzleti szabályok a központi értéktárak számára;
  • Szigorú hozzáférési jogok a központi értéktár szolgáltatásaihoz; és
  • Megnövekedett prudenciális és felügyeleti követelmények az értékpapír-elszámolás kiegészítő banki szolgáltatásokat nyújtó központi értéktárak és más intézmények számára.

Ahogy láthatjuk egy meglehetősen összetett szabályozási keretrendszert alakítanak ki az új, SDR rendeletek. Tartson velünk sorozatunk következő részében is, amiben bemutatjuk, hogy mindezen rendelkezések Magyarországon hogyan kerülnek implementálásra és milyen IT jellegű kérdéseket vetnek fel.

Az SDR rendelet pontos szövege megtalálható itt:

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/ 1229 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE – (2018. május 25.) – a 909/ 2014/ EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (europa.eu)

Az Európai Bizottság honlapján elérhetők további információk, valamint a szabályozást érintő „Kérdések és válaszok” (Q&A)

Kérdés esetén keressen minket!

Kérdésed van?

Ha érdeklődsz megoldásink iránt, vedd fel velük a kapcsolatot az űrlap segítségével!